Історія

 
 

Історія

ИсторияПочатком історії Інституту міжнародних відносин вважається 1944 рік, коли на підставі наказу наркома освіти УРСР від 18 жовтня 1944 року в Київському університеті було відкрито новий факультет - міжнародних відносин. Головна мета - підготовка практичних працівників Міністерства закордонних справ. Очолювали факультет у перші повоєнні роки І.А.Василенко, М.П.Овчаренко.

Першим завідувачем кафедри історії міжнародних відносин став професор О.К.Касименко, директор Інституту історії АН УРСР. Після нього В.А.Жебокрицький, В.А.Тарасенко – дипломат, який до того працював в радянському посольстві у Вашінгтоні.

1962 рік.На юридично-економічному факультеті створено відділення міжнародного права. Забезпечити навчальний процес на відділенні була покликана кафедра міжнародного права та іноземного законо¬давства, яку очолив доктор юридичних наук І.І.Лукашук.

З 1971 року підготовку фахівців-міжнародників було продовжено на відновленому факультеті міжнародних відносин та міжнародного права. Структурно факультет включав кафедру історії міжнародних відносин і зовнішньої політики, кафедру міжнародного права та іноземного законодавства та кафедру російської мови для іноземців, яка до того була загальноуніверситетською. Деканами факультету на той час були відомі фахівці, засновники наукових шкіл з міжнародних відносин і міжнародного права професор Г.М.Цвєтков, член-кореспондент Академії наук України А.А.Чухно, доцент О.К.Єрьоменко, професори К.С.Забігайло, А.С.Філіпенко, В.Г.Буткевич.

1972 рік. На факультеті відкрито ще одну спеціальність – «міжнародні економічні відносини». Незабаром було створено й відповідну випускну кафедру – міжнародних економічних відносин (завідувачі –професори В.С.Будкін, А.С.Філіпенко).

1975 рік. На базі факультету відкрито заочне відділення підвищення кваліфікації лекторів-міжнародників з дворічним терміном навчання (керівник відділення – доц. О.І.Ганусець). На відділення зараховувалися громадяни України з вищою освітою, які займалися лекторською, викладацькою та науково-дослідною роботою.

1976 рік. Як структурний підрозділ факультету створено кафедру іноземних мов, яка забезпечувала підготовку вітчизняних студентів для роботи референтами-перекладачами з урахуванням спеціальності фахівців-міжнародників. Першим завідувачем була відомий фахівець-мовознавець, доцент І.І.Борисенко. За період свого функціонування (до 1990 року) факультет підготував понад 3500 фахівців-міжнародників (переважно з числа іноземців). Випускники факультету склали основу нечисленного на той час дипломатичного корпусу в Україні, заклали підвалини педагогічної та наукової шкіл у галузі міжнародних відносин і міжнародного права.

4 травня 1988 року факультет міжнародних відносин і міжнародного права було реорганізовано в Інститут міжнародних відносин і міжнародного права, який у грудні 1990 року перейменовано на Інститут міжнародних відносин. Директором інституту було призначено професора В.В.Пашука. У 1994 році, у зв’язку з переходом В.В.Пащука на дипломатичну роботу, Інститут очолив проректор університету професор (нині – академік НАН України) Л.В.Губерський.

Якісно нова сторінка в історії інституту відкрилася з проголошенням незалежності України. Указом Президента України від 30 травня 1995 року інститут було визначено головним навчально-методичним центром з підготовки фахівців для роботи у сфері міжнародних відносин і зовнішньої політики нашої держави.

Впродовж 1992-1999 років відбулися суттєві зміни у внутрішній структурі Інституту.

В Інституті започатковано підготовку фахівців за спеціальністю “міжнародна інформація”. Ініціатором її створення і завідувачем однойменної випускної кафедри був професор В.П. Гондюл.

За цей період було створено ряд нових кафедр:

- порівняльного правознавства, реорганізовану в 2003 році у кафедру порівняльного та європейського права,
- міжнародного приватного та митного права,
- міжнародних організацій та дипломатичної служби,
- порівняльної політології та регіонознавства (нині - кафедра країнознавства),
- міжнародних комунікацій та зв’язків з громадськістю,
- міжнародних валютно-кредитних та фінансових відносин.

Новим явищем у розвитку інституту стало й відкрите у 1995 році на базі факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів відділення післядипломної освіти, де організовано навчання для здобуття другої вищої освіти за освітньо-професійними програмами магістра (керівник відділення – професор В.М.Матвієнко).

З 2000 року в Інституті функціонує Центр європейських студій (керівник– професор О.І.Шнирков). У співробітництві з університетами Австрії, Бельгії, Великобританії, Греції, ФРН, Франції, Швеції тут готують магістрів зі спеціальностей: „міжнародні відносини”, „міжнародне право”, „міжнародні економічні відносини”, „міжнародна інформація” за програмами європейська політика, європейське право, економіка європейської інтеграції, європейська інформаційна безпека, європейські комунікації.

У 2002 році вперше серед вищих навчальних закладів України в Інституті розпочато підготовку студентів за спеціальністю „міжнародний бізнес” (кафедра управління зовнішньоекономічною діяльністю).

Сьогодні Інститут міжнародних відносин – це сучасний освітньо-науковий центр з розгалуженою структурою та гнучкою системою організації навчального процесу, в якому функціонують 11 спеціальних кафедр та загальноінститутська кафедра іноземних мов, що забезпечують підготовку фахівців за п’ятьма спеціальностями:

  • “міжнародні відносини”;
  • “міжнародне право”;
  • “міжнародні економічні відносини”;
  • “міжнародний бізнес”;
  • “міжнародна інформація”.

В Інституті навчається понад 2500 студентів, аспірантів і стажистів, майже 250 з них – іноземні громадяни з більш як 50 країн світу; понад 300 осіб здобувають другу вищу освіту заочно.
Навчальний процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький коллектив, що нараховує близько 200 осіб. Серед них 25 докторів наук, професорів; 80 – кандидатів наук, доцентів.

До читання лекцій, проведення практичних занять, керівництва дипломними й курсовими роботами залучаються відомі науковці, педагоги та фахівці-практики з факультетів університету, вузів і наукових установ України та країн зарубіжжя. Перед студентами регулярно виступають відповідальні працівники Секретаріату Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Міністерства закордонних справ, Міністерства економіки, інших міністерств і відомств України, зарубіжні державні діячі та дипломати.
В Інституті працює науково-дослідний підрозділ, що налічує понад 40 наукових працівників. Крім свого прямого призначення він є також резервом науково-педагогічних кадрів для навчального процесу.

У складі Інституту також діють: Центр підготовки та перепідготовки іноземних громадян (керівник – проф. С.Я. Боринець); лабораторії: технічних засобів навчання, інформатики та обчислювальної техніки, методичного та видавничого забезпечення навчального процесу; наукова бібліотека, Інтернет-центр тощо.

Інститут міжнародних відносин – центр проведення численних національних та міжнародних наукових конференцій, семінарів, симпозіумів, “круглих столів” з широкого кола світових проблем.
Крім того, організуються зустрічі студентів з високими зарубіжними гостями, послами іноземних держав в Україні. Видаються фахові монографічні праці та наукові збірники, функціонують спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій.
Кафедри інституту працюють над науковими проблемами на замовлення міністерств та відомств України, беруть участь у численних міжнародних наукових проектах за міжнародними програмами TEMПУС-ТАСІС, ІНТАС, благодійного фонду “Відродження” та ін.
Інститут постійно розширює і зміцнює контакти з університетами й науковими центрами України та зарубіжжя. Міжнародне співробітництво здійснюється як в рамках угод Київського національного університету імені Тараса Шевченка, так і на основі двосторонніх угод про співробітництво, що укладаються між інститутом і провідними зарубіжними навчальними закладами та науковими установами. В рамках міжуніверситетських угод інститут співпрацює з більш ніж 60 вищими навчальними закладами-партнерами з Великобританії, Бельгії, Греції, Єгипту, Ірану, Іспанії, Канади, КНР, ФРН, Республіки Корея, Польщі, Росії, США, Франції, Японії та ін.
За роки існування факультету, а згодом Інституту, підготовлено по¬над 10 тисяч фахівців, серед яких громадяни України та представники 90 країн світу.

Серед випускників Інституту - міністри закордонних справ України В Кравець, В. Мартиненко, Г. Удовенко, В. Тарасюк; міністр економіки України С. Терьохін; міністр зовнішніх економічних зв'язків та торгівлі України С. Осика; міністр юстиції України С. Головатий; міністр екології та природних ресурсів України С. Курикін; заступники міністрів А. Бутейко, В. Єльченко, В. Ігнащенко, В. Ліпатов, М. Макаревич, О. Моцик, В, І Наливайченко, В. Огризко, Б. Соболєв, В. Хандогій, І. Харченко. О. Чалий, посли України в зарубіжних державах А. Бутейко (США, Румунія), С. Боровик (Алжир), В. Василенко (Бельгія. Великобританія). О. Горін (Сінгапур), І. Гуменний (Таїланд), Б. Гуменюк (Кіпр), Р. Демченко (Сербія), В. Кирик (Хорватія), Ю. Кочубей (Франція), Ю. Костенко (Австрія, ФРН, Японія), І. Литвин (Індонезія, КНР), І. Майдан (Іран), О. Майданник (Аргентина, Ізраїль, Фінляндія), М. Макаревич (Австрія, Естонія), О. Моцик (Польща, Ту¬реччина), Ю. Мушка (Угорщина), В. Огризко (Австрія), А. Олійник (Ірак, Сербія), В. Пащук (Аргентина, Куба), В. Примаченко (Югославія, Іран), О. Рибак (Лівія), І. Сагач (Норвегія), І. Турянський (ПАР), В.Хандогій (Канада, Бельгія), І. Харченко (Румунія, Польща. Великобританія), О. Шамшур (США), О. Шевченко (Малайзія); ге¬неральні консули України С. Боровик (Торонто), Р. Демченко (Стамбул), В. Корзаченко (Сідней), М. Кириченко (Торонто, Стамбул). О. Новосьолов (Бонн), М. Точицький (Сан-Франциско), О. Цвєтков (Единбург), Ю. Ярмілко (Франкфурт); ректори Дипломатичної академії України при МЗС України Б. Гуменюк та М. Кулінич; співробітники представництв України в ООН, ЮНЕСКО та інших міжнарод¬них організаціях.

Випускники Інституту обиралися до Верховної Ради України різних скликань (І. Алєксєєв, В. Буткевич, С. Головатий, В. Горбаль, К. Жеваго, О. Задорожній, В. Капустін, В. Лебедівський, С. Матвієнко, С. Осика, В. Макєєнко, М. Пилипчук, П. Дорошенко, П. Рябікін, Л. Ташковський, В. Тропін тощо). Вихованці Інституту складають переважну більшість апарату МЗС України, працюють в інших міністерствах, відомствах та ор¬ганізаціях, пов’язаних із зовнішніми стосунками України.

Інститут пишається й своїми численними випускниками — громадянами зарубіжних країн, серед яких чимало видатних державних діячів, впливових політиків. дипломатів, керівників великих підприємств, установ та організацій, відомих вчених. Це, зокрема, Президент Грузії Михайло Саакашвілі, Президент Національної Асамблеї (сенату) Нігерії Адольфус Ндунев'ю Вабара, Віце-голова Національних зборів СРВ Нгуен Ван Ієу, Міністр закордонних справ Азербайджану Ельмар Магеррам оглу Мамедьяров, Міністр закордонних справ Грузії Гела Бежуашвілі, посол Республіки Болівія Фарель Собала Доре Патриція, посол Федеративної Республіки Нігерія Дено Ебусі, посол Сьєра-Леоне Ендрю Контех, посли Грузії Валерій Чечелашвілі та Грігол Катамадзе, посол Словацької Республіки Василь Грівна, посол Угорської Республіки Ференц Контра, посол Республіки Болгарія Альоша Неделчев та багато інших.

Євромайдан ЕвромайданОбновлен 13 дек 2013. Создан 03 янв 2012  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО